söndag 15 mars 2009

Kulturpolitiskt seminarium

KLYS och Koalition för kulturdebatt anordnar seminariet "Kultur utan konstnärer?" den 18 mars, kl. 19:00, Café Panorama, Kulturhuset.

måndag 9 mars 2009

REKO inspirerar


Rekos koncept med att kvalitetsmärka konstinstitutioner har fått ett syskon! Det är Stockholm konst som låtit sig inspireras - eller är det måhända ett sammanträffande? - att ta fram en liknande märkning för kommunala byggherrar, bolag och förvaltningar som följer enprocentsregeln.

Riksdagen beslutade om enprocentsregeln redan 1937. Egentligen är "regeln" en rekommendation, som innebär att en procent av kostnaderna för ny-, om- och tillbyggnader ska gå till konstnärlig utsmyckning.

Det skulle givetvis betyda mycket för konsten i Stockholm om de kommunala institutionerna följde regeln och därför är initiativet från Stockholm konst viktigt.

- Symbolen ska låta stockholmare veta vilka som verkligen satsar på konst i invånarnas miljö, säger Mårten Castenfors, chef för Stockholm Konst, i ett pressmeddelande.

Läs mer på Stockholms konsts hemsida.

tisdag 3 mars 2009

Reko och MU-kampanjen i samarbete

I samband med att det nya statliga avtalet om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning som trädde i kraft 1 januari 2009 har KRO/KIF tillsammans med föreningen Konstkonsulenterna i Sverige tagit initiativ till MU-kampanjen - en landsomfattande informations- och utbildningskampanj. Kampanjens syfte är att implementera det nya statliga avtalet, inom KRO kallat MU-avtalen. Förkortningen MU står för medverkans- och utställningsersättning. Huvudfinansiärer till kampanjen är Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Även Rekos bedömingskriterier är ju baserade på det nya statliga utställningsavtalet. Vi följer upp och samlar fakta kring hur det implementeras. MU-kampanjen och Reko har för avsikt att framöver hitta fler sätt att samverka. Samarbete är bästa sätt att nå resultat.

Vill du veta mer om MU-kampanjen? Kolla deras hemsida: MU-kampanjen.