måndag 2 augusti 2010

UNT om Reko-rapporten

I Upsala Nya Tidnings artikel om Reko-rapporten tillskrivs Elisabeth Fagerstedt, chef för Uppsala konstmuseum, felaktigt ett uttalande om att museet betalar ut arvoden enligt MU-avtalet. I mejlkorrespondens med Reko har Fagerstedt dementerat detta och sagt att man inte följer avtalet. Museet har dock gått med på att lämna ut fullständiga uppgifter om vilka avtal man skrivit med konstnärer under 2009. Vi återkommer med nyheter om denna fördjupade granskning. Med tanke på att vi redan fått in ett bra underlag för Uppsala konstmuseum är det inte säkert att bilden kommer att behöva justeras nämnvärt.

Elisabeth Fagerstedt säger i artikeln även att "naturligtvis vill man vinna, man vill ju vara lika bra som Göteborgs konsthall", vilket bådar gott inför kommande år. Kanske kan Uppsala konstmuseum bli Reko-märkt på ett par års sikt?

Tomas Järliden på Bror Hjorths hus tycker att Reko baserat sin bedömning på ett för litet underlag. Det stämmer att vi bara hade ett enkätsvar för institutionen. I sammanhanget bör man dock veta dels att Järliden ombetts lämna uppgifter men inte gjort det (vilket han även tillstår i artikeln), och dels att det i Reko-rapporten står angivet exakt hur omfattande underlag vi haft för varje institution. Genom det enkätsvar som vi fått in för Bror Hjorths hus har vi fått in en exakt bild av hur institutionen arbetat vid en viss utställning, vilket enligt oss förtjänar att redovisas i Reko-indexet. Vi har bett Järliden om ytterligare underlag, men ännu inte fått något svar.