måndag 15 juni 2009

Avtalsbrott på Göteborgs konstbiennal

Ett problem med de muntliga avtal som hittills varit normen inom konstbranschen är att de lätt kan brytas. Ett tråkigt exempel på detta är hur flera konstnärer, bl a konstnärsgruppen Ride.1, blivit utsparkade från höstens konstbiennal i Göteborg. Vissa av konstnärerna hade redan hunnit jobba flera månader med ett specifikt projekt till biennalen och kommer inte att bli ersatta för sitt arbete, enligt Svenska Dagbladet.

Curatorn Johan Pousette säger till tidningen att han inte anser att Göteborgs konstbiennal agerat felaktigt.

fredag 12 juni 2009

Normalavtal färdigt

Äntligen har MU-normalavtalet klubbats igenom i Kulturrådets referensgrupp. Skissen till avtalet var färdig redan i december 2008 och därefter har det gått igenom en lång process i referensgruppen.

Enligt KRO är det första gången någonsin som konstnärer och utställningsarrangörer tagit fram ett gemensamt standardavtal. Det nya avtalet kan tillämpas av såväl statliga, som kommunala och privata konsthallar och museer.

Det revolutionerande i det nya statliga avtalet (som ligger till grund för normalavtalet) är att konstnärer som ställer ut inte bara ska få utställningsersättning, utan även blir ersatta för sin arbetstid i samband med utställningen.

Normalavtalet är enkelt att använda och Reko hoppas att det blir standard i hela konstbranschen. Det vore i så fall ett stort steg mot normaliserade arbetsförhållanden för konstnärer. Avtalet ligger till grund för den undersökning som Reko kommer att arbeta med fram till årets slut.


Kulturrådets referensgrupp
Följande parter ingår i Kulturrådets referensgrupp: Moderna Museet, Riksutställningar, Kulturrådet (2 representanter, inklusive ordföranden), Svenska tecknare, Svenska fotografers förbund och KRO/KIF.