fredag 16 mars 2012

Reko nysatsar

Illustration: Magnus Bard

Reko startades av Erik Krikortz, Jan Rydén och Tanja von Dahlern inom den ideella föreningen c/o konst. Under 2011 fick projektet god hjälp av ett samarbete med Konstfrämjandet, vilket bl.a. ledde till ett lyckat Rekoseminarium i Visby under Almedalsveckan. Nu drivs Reko vidare i c/o konsts regi. Målsättningen för 2012 är att projektet ska utvecklas avsevärt. I Rekorapporten 2011 går det att läsa om några av de planerade förändringarna. Förutom att utveckla Rekoindex, listan där Reko rankar landets konstinstitutioner, kommer vi att utveckla de statistiska beräkningsmodellerna ytterligare. Reko satsar även på att utöka dialogen med konstnärer, institutioner, politiker och allmänhet. Vi kontaktar redan idag cirka 400 konstnärer, 120 institutioner och ett stort antal politiker varje år. Målet är nu att ta fler och djupare kontakter – för att hämta in ännu mer kunskaper om konstbranschen och informera om Rekos arbete. Längre fram under våren kommer bloggen att berätta mer i detalj om "nya" Reko. Titta gärna in igen!

fredag 6 januari 2012

Nya utställningstariffer

Tarifferna för arvoden till utställande konstnärer räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI) vart tredje år. MU-avtalen fyllde tre år den första januari 2012 och därmed har tarifferna stigit (med 15,79 procent för perioden december 2008 till december 2011). Nya tariffer:

LÄGSTA BELOPP
Lägsta belopp för utställningsersättning per konstnär och utställning oavsett utställningens längd och oavsett om tariff 1, 2, 3 eller 4 tillämpas är: 

Separatutställning, 5 300 kronor
Grupputställning (2-3 deltagare), 3 200 kronor per konstnär  
Grupputställning (fler än tre deltagare), 2 200 kronor per konstnär 
Vandringsutställningar (1–5 utställningar), 4 800 kronor per konstnär 
Vandringsutställningar (6–10 utställningar), 6 400 kronor per konstnär 
Vandringsutställningar (11–15 utställningar), 7 900 kronor per konstnär 

BELOPP PER UTSTÄLLARKATEGORI
Kategori 1: Större museer och konsthallar
Separatutställning, 4 300 kronor/vecka

Kategori 2: Medelstora museer, länsmuseer, större konsthallar och kulturhus
Separatutställning, 3 200 kronor/vecka

Kategori 3: Mindre museer och medelstora konsthallar
Separatutställning, 2 200 kronor/vecka

Kategori 4: Små konsthallar och utställningsrum samt fria arenor
Separatutställning, 1 100 kronor/vecka

GRUPPUTSTÄLLNINGAR
2-3 deltagare   x 1,5 av beloppet för separatutställning
4-8 deltagare   x 2 av beloppet för separatutställning
9- deltagare    x 2,5 av beloppet för separatutställning

RÄKNEEXEMPEL
1. Separatutställning, större konsthall (kategori 2). 8 veckor. 
3 200 kronor x 8 = 25 600 kronor

2. Grupputställning med 4 deltagare, mindre museum (kategori 3). 12 veckor.
(2 200 kronor x 2 x 12) / 4 = 13 200 kronor per konstnär

3. Grupputställning med 14 deltagare, liten konsthall (kategori 4). 6 veckor.
(1 100 kronor x 2,5 x 6) / 14 = 1 179 kronor per konstnär
OBS! Lägsta belopp vid grupputställning med fler än tre deltagare är 2 200 kronor per konstnär. Ersättningen blir alltså 2 200 kronor per konstnär istället för 1 179 kronor. 

VID FRÅGOR
Kontakta Reko eller Konstnärernas riksorganisation (KRO).

Reko
Kontaktperson: Erik Krikortz
Telefon: 0768-38 95 69
E-post: erik [at] projektreko.org

KRO
Kontaktperson: Arne Leeb
Telefon: 0707-46 52 74
E-post: arne [at] kro.se

tisdag 13 december 2011

Artikel i Paletten

Artikel om Reko i senaste Paletten blev ett helt uppslag! Tidskriften går att beställa på Palettens hemsida

onsdag 9 november 2011

Konstnärers villkor internationellt

Konstnärer har inte bara svåra arbetsvillkor i Sverige, utan problemen är även stora internationellt. En utställning som utmärkt sig med synnerligen dåliga villkor är Sevillabiennalen. Nu finns det en blogg om kommande Sevillabiennalen.

Ny debattartikel om Reko

Stockholms kulturborgarråd, folkpartisten Madeleine Sjöstedt, skriver en debattartikel om konstnärernas arbetsvillkor och Reko. Sjöstedt uppmanar sina kollegor i Göteborg och Malmö att skärpa sig.

onsdag 5 oktober 2011

Debattartikel i SvD

I dagens Svenska Dagbladet publicerar KRO/KIF tillsammans med Socialdemokraterna en debattartikel om MU-avtalet och Reko. Skribenterna diskuterar bl.a. två av Rekorapporternas viktigaste fynd; 1) att få institutioner håller sig till MU-avtalet och 2) att små konstinstitutioner ger lika bra villkor som de stora. Det senare pekar på att inställning och professionalism – inte plånbokens storlek – avgör om en institution ger schysta villkor eller inte.

tisdag 4 oktober 2011

fredag 2 september 2011

Anders Jansson bloggar

Under två veckor framöver kommer Anders Jansson, chef på Museum Anna Nordlander som vann årets Rekopris, att blogga på Konstfrämjandets blogg.

onsdag 31 augusti 2011

Rättelse, Kulturhuset

I senaste Rekoindex, publicerat i Rekorapporten 2011, hamnade Kulturhuset på 16:e plats och bedömdes vara icke-Reko. Framförallt tappade Kulturhuset poäng på för låga utställningsersättningar. Nya uppgifter gör att vi ändrar bedömningen av Kulturhuset och klassar institutionen som Reko.

På grund av en kommunikationsmiss mellan Konstnärernas riksorganisation (KRO) och Reko, hade vi uppgifter om att Kulturhuset skulle tillhöra MU-avtalets kategori 1, Större museer och konsthallar med fler än 100 000 besökare per år. Kulturhuset hade i fjol 1,43 miljoner besökare, varav 363 000 tittade på utställningarna. Endast Moderna museet hade fler besökare (490 000) och det verkade därför inte orimligt att Kulturhuset skulle tillhöra kategori 1.

Reko kände inte till att Kulturhusets olika utställningslokaler efter förhandlingar med KRO blivit inordnade som kategori 2 respektive 4. Kategori 2 inkluderar bland annat kulturhus med besökantal över 100 000 personer per år och kategori 4 är tänkt för verksamheter med färre än 10 000 årliga besökare.

Beräknat på dessa kategorier har Kulturhuset betalat utställningsersättning strax över MU-avtalets miniminivåer. Omräknat får Kulturhuset 349 poäng och hamnar på 8:e plats. Därmed är Kulturhuset Reko och antalet Rekomärkta institutioner tio. Vi beklagar misstaget och hoppas på en fortsatt god dialog med Kulturhuset.