onsdag 5 oktober 2011

Debattartikel i SvD

I dagens Svenska Dagbladet publicerar KRO/KIF tillsammans med Socialdemokraterna en debattartikel om MU-avtalet och Reko. Skribenterna diskuterar bl.a. två av Rekorapporternas viktigaste fynd; 1) att få institutioner håller sig till MU-avtalet och 2) att små konstinstitutioner ger lika bra villkor som de stora. Det senare pekar på att inställning och professionalism – inte plånbokens storlek – avgör om en institution ger schysta villkor eller inte.

tisdag 4 oktober 2011