fredag 16 mars 2012

Reko nysatsar

Illustration: Magnus Bard

Reko startades av Erik Krikortz, Jan Rydén och Tanja von Dahlern inom den ideella föreningen c/o konst. Under 2011 fick projektet god hjälp av ett samarbete med Konstfrämjandet, vilket bl.a. ledde till ett lyckat Rekoseminarium i Visby under Almedalsveckan. Nu drivs Reko vidare i c/o konsts regi. Målsättningen för 2012 är att projektet ska utvecklas avsevärt. I Rekorapporten 2011 går det att läsa om några av de planerade förändringarna. Förutom att utveckla Rekoindex, listan där Reko rankar landets konstinstitutioner, kommer vi att utveckla de statistiska beräkningsmodellerna ytterligare. Reko satsar även på att utöka dialogen med konstnärer, institutioner, politiker och allmänhet. Vi kontaktar redan idag cirka 400 konstnärer, 120 institutioner och ett stort antal politiker varje år. Målet är nu att ta fler och djupare kontakter – för att hämta in ännu mer kunskaper om konstbranschen och informera om Rekos arbete. Längre fram under våren kommer bloggen att berätta mer i detalj om "nya" Reko. Titta gärna in igen!

fredag 6 januari 2012

Nya utställningstariffer

Tarifferna för arvoden till utställande konstnärer räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI) vart tredje år. MU-avtalen fyllde tre år den första januari 2012 och därmed har tarifferna stigit (med 15,79 procent för perioden december 2008 till december 2011). Nya tariffer:

LÄGSTA BELOPP
Lägsta belopp för utställningsersättning per konstnär och utställning oavsett utställningens längd och oavsett om tariff 1, 2, 3 eller 4 tillämpas är: 

Separatutställning, 5 300 kronor
Grupputställning (2-3 deltagare), 3 200 kronor per konstnär  
Grupputställning (fler än tre deltagare), 2 200 kronor per konstnär 
Vandringsutställningar (1–5 utställningar), 4 800 kronor per konstnär 
Vandringsutställningar (6–10 utställningar), 6 400 kronor per konstnär 
Vandringsutställningar (11–15 utställningar), 7 900 kronor per konstnär 

BELOPP PER UTSTÄLLARKATEGORI
Kategori 1: Större museer och konsthallar
Separatutställning, 4 300 kronor/vecka

Kategori 2: Medelstora museer, länsmuseer, större konsthallar och kulturhus
Separatutställning, 3 200 kronor/vecka

Kategori 3: Mindre museer och medelstora konsthallar
Separatutställning, 2 200 kronor/vecka

Kategori 4: Små konsthallar och utställningsrum samt fria arenor
Separatutställning, 1 100 kronor/vecka

GRUPPUTSTÄLLNINGAR
2-3 deltagare   x 1,5 av beloppet för separatutställning
4-8 deltagare   x 2 av beloppet för separatutställning
9- deltagare    x 2,5 av beloppet för separatutställning

RÄKNEEXEMPEL
1. Separatutställning, större konsthall (kategori 2). 8 veckor. 
3 200 kronor x 8 = 25 600 kronor

2. Grupputställning med 4 deltagare, mindre museum (kategori 3). 12 veckor.
(2 200 kronor x 2 x 12) / 4 = 13 200 kronor per konstnär

3. Grupputställning med 14 deltagare, liten konsthall (kategori 4). 6 veckor.
(1 100 kronor x 2,5 x 6) / 14 = 1 179 kronor per konstnär
OBS! Lägsta belopp vid grupputställning med fler än tre deltagare är 2 200 kronor per konstnär. Ersättningen blir alltså 2 200 kronor per konstnär istället för 1 179 kronor. 

VID FRÅGOR
Kontakta Reko eller Konstnärernas riksorganisation (KRO).

Reko
Kontaktperson: Erik Krikortz
Telefon: 0768-38 95 69
E-post: erik [at] projektreko.org

KRO
Kontaktperson: Arne Leeb
Telefon: 0707-46 52 74
E-post: arne [at] kro.se