fredag 6 januari 2012

Nya utställningstariffer

Tarifferna för arvoden till utställande konstnärer räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI) vart tredje år. MU-avtalen fyllde tre år den första januari 2012 och därmed har tarifferna stigit (med 15,79 procent för perioden december 2008 till december 2011). Nya tariffer:

LÄGSTA BELOPP
Lägsta belopp för utställningsersättning per konstnär och utställning oavsett utställningens längd och oavsett om tariff 1, 2, 3 eller 4 tillämpas är: 

Separatutställning, 5 300 kronor
Grupputställning (2-3 deltagare), 3 200 kronor per konstnär  
Grupputställning (fler än tre deltagare), 2 200 kronor per konstnär 
Vandringsutställningar (1–5 utställningar), 4 800 kronor per konstnär 
Vandringsutställningar (6–10 utställningar), 6 400 kronor per konstnär 
Vandringsutställningar (11–15 utställningar), 7 900 kronor per konstnär 

BELOPP PER UTSTÄLLARKATEGORI
Kategori 1: Större museer och konsthallar
Separatutställning, 4 300 kronor/vecka

Kategori 2: Medelstora museer, länsmuseer, större konsthallar och kulturhus
Separatutställning, 3 200 kronor/vecka

Kategori 3: Mindre museer och medelstora konsthallar
Separatutställning, 2 200 kronor/vecka

Kategori 4: Små konsthallar och utställningsrum samt fria arenor
Separatutställning, 1 100 kronor/vecka

GRUPPUTSTÄLLNINGAR
2-3 deltagare   x 1,5 av beloppet för separatutställning
4-8 deltagare   x 2 av beloppet för separatutställning
9- deltagare    x 2,5 av beloppet för separatutställning

RÄKNEEXEMPEL
1. Separatutställning, större konsthall (kategori 2). 8 veckor. 
3 200 kronor x 8 = 25 600 kronor

2. Grupputställning med 4 deltagare, mindre museum (kategori 3). 12 veckor.
(2 200 kronor x 2 x 12) / 4 = 13 200 kronor per konstnär

3. Grupputställning med 14 deltagare, liten konsthall (kategori 4). 6 veckor.
(1 100 kronor x 2,5 x 6) / 14 = 1 179 kronor per konstnär
OBS! Lägsta belopp vid grupputställning med fler än tre deltagare är 2 200 kronor per konstnär. Ersättningen blir alltså 2 200 kronor per konstnär istället för 1 179 kronor. 

VID FRÅGOR
Kontakta Reko eller Konstnärernas riksorganisation (KRO).

Reko
Kontaktperson: Erik Krikortz
Telefon: 0768-38 95 69
E-post: erik [at] projektreko.org

KRO
Kontaktperson: Arne Leeb
Telefon: 0707-46 52 74
E-post: arne [at] kro.se