fredag 13 november 2009

Halmstad i frontlinjen

Intervju via e-post med Karolina Peterson, museichef på Mjellby Konstmuseum samt ansvarig för Stadsgalleriet, Halmstad.

Ni har enligt uppgift bestämt er för att efter årsskiftet börja ersätta konstnärerna enligt MU-avtalet (både medverkans- och utställningsersättning). Varför har ni tagit det beslutet?
– Det är ett nödvändigt beslut. Museivärlden måste agera aktivt för att skapa vettiga förutsättningar för konstnärer. Det är en yrkesgrupp som utgör en integrerad del av våra verksamheter och som vi måste stötta.

Du har sagt att ni egentligen inte har ekonomisk täckning för att betala ut ersättningar till konstnärer. Hur kommer det sig?
– Det finns inga pengar avsatta i budgeten till rimliga ersättningar.

Hur kommer ni att göra för att förankra ert beslut hos de lokala politikerna?
– Genom det här beslutet signalerar vi till politiken att sakfrågan är av yttersta vikt. Halmstads kommun har också som ambition att profilera sig som konststad. I den ambitionen borde rimliga konstnärsersättningar vara självklar.

Räknar ni med ökade anslag, eller hur kommer de nya kostnaderna för konstnärsersättningar att täckas?
– Det blir i slutändan i politisk fråga. Konstnärsersättningar skall ju egentligen inte ersätta något annat i verksamheten, men visst kan det bli så. Då får vi omprioritera.

Har du något råd till andra konsthallar och museer för hur de skulle kunna arbeta med frågan om ersättning till konstnärerna?
– Det är lätt att "ta skydd" bakom okunniga politiker och otillräckliga budgetar. Kanske borde vi se det mera som vår uppgift att aktivt driva fram en attitydförändring.

Har du någon kommentar till projektet Reko?
– Jag hoppas att Reko inte fyller någon som helst funktion om några år!

tisdag 10 november 2009

Nya vågen

I dagens Nya vågen (Sveriges Radio P1) pratar Karin Willén, ordförande för KRO, och Pia Kristoffersson, producent på Kulturhuset, om MU-avtalet. Programmet sänds klockan 14:03 och går även att lyssna på i efterhand.