onsdag 31 augusti 2011

Rättelse, Kulturhuset

I senaste Rekoindex, publicerat i Rekorapporten 2011, hamnade Kulturhuset på 16:e plats och bedömdes vara icke-Reko. Framförallt tappade Kulturhuset poäng på för låga utställningsersättningar. Nya uppgifter gör att vi ändrar bedömningen av Kulturhuset och klassar institutionen som Reko.

På grund av en kommunikationsmiss mellan Konstnärernas riksorganisation (KRO) och Reko, hade vi uppgifter om att Kulturhuset skulle tillhöra MU-avtalets kategori 1, Större museer och konsthallar med fler än 100 000 besökare per år. Kulturhuset hade i fjol 1,43 miljoner besökare, varav 363 000 tittade på utställningarna. Endast Moderna museet hade fler besökare (490 000) och det verkade därför inte orimligt att Kulturhuset skulle tillhöra kategori 1.

Reko kände inte till att Kulturhusets olika utställningslokaler efter förhandlingar med KRO blivit inordnade som kategori 2 respektive 4. Kategori 2 inkluderar bland annat kulturhus med besökantal över 100 000 personer per år och kategori 4 är tänkt för verksamheter med färre än 10 000 årliga besökare.

Beräknat på dessa kategorier har Kulturhuset betalat utställningsersättning strax över MU-avtalets miniminivåer. Omräknat får Kulturhuset 349 poäng och hamnar på 8:e plats. Därmed är Kulturhuset Reko och antalet Rekomärkta institutioner tio. Vi beklagar misstaget och hoppas på en fortsatt god dialog med Kulturhuset.