fredag 16 mars 2012

Reko nysatsar

Illustration: Magnus Bard

Reko startades av Erik Krikortz, Jan Rydén och Tanja von Dahlern inom den ideella föreningen c/o konst. Under 2011 fick projektet god hjälp av ett samarbete med Konstfrämjandet, vilket bl.a. ledde till ett lyckat Rekoseminarium i Visby under Almedalsveckan. Nu drivs Reko vidare i c/o konsts regi. Målsättningen för 2012 är att projektet ska utvecklas avsevärt. I Rekorapporten 2011 går det att läsa om några av de planerade förändringarna. Förutom att utveckla Rekoindex, listan där Reko rankar landets konstinstitutioner, kommer vi att utveckla de statistiska beräkningsmodellerna ytterligare. Reko satsar även på att utöka dialogen med konstnärer, institutioner, politiker och allmänhet. Vi kontaktar redan idag cirka 400 konstnärer, 120 institutioner och ett stort antal politiker varje år. Målet är nu att ta fler och djupare kontakter – för att hämta in ännu mer kunskaper om konstbranschen och informera om Rekos arbete. Längre fram under våren kommer bloggen att berätta mer i detalj om "nya" Reko. Titta gärna in igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar